gemeente.jpg

Voor het maken van een legaat of erfstelling is een notariële akte nodig. Daarbij kan de navolgende tekst gehanteerd worden:
"Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Wapenveld, Kerkstraat 2-1, een bedrag in contanten van € .....".

Als het om een erfstelling gaat kan de navolgende tekst gehanteerd worden:
"Ik benoem tot mijn erfgenaam voor een ....deel: de Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Wapenveld, Kerkstraat 2-1."