leven-en-zorgen.jpg

De ouderlingen hebben de ambitie dat één keer per twee jaar huisbezoek te doen bij elk hervormd gezin of gemeentelid. Dit heeft ten doel de gemeente te bouwen en toe te rusten in de dienst des Heeren. Vooraf wordt er contact met de betrokkene(n) opgenomen. Het zou fijn zijn als u hen daarbij zoveel mogelijk ter wille zou zijn. Misschien kunt u andere dingen in uw agenda hiervoor verzetten.

Mocht u om één of andere reden tussentijds huisbezoek wensen, dan kunt u dit melden bij uw wijkouderling. Nieuw-ingekomenen krijgen als regel "versneld" huisbezoek.

Het is wenselijk dat tijdens het huisbezoek het gehele gezin aanwezig zou kunnen zijn. Dus ook de eventuele nog thuis wonende kinderen. De wijkouderling wil ook graag met hén over geloofs- en levensvragen van gedachte wisselen!

Voor een goede bearbeiding is de gemeente verdeeld in 7 wijken. Voor vragen en/of in bijzondere gevallen kunt u zich direct richten tot de wijkouderling, die altijd bereid is hulp te verlenen waar mogelijk. Tevens heeft elke wijk ook een bezoekbroeder, bejaarden bezoekbroeder.en een jongere vanuit het Jeugd Pastoraal Team voor bezoekwerk.

Meer informatie hierover vindt u in de rubriek 'Leven en zorgen', de pagina ‘Gemeentelijke wijken’.