Pastoraat voor zieken
Gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn opgenomen, worden voor of tijdens de opname bezocht door de predikant. Na thuiskomst wordt in overleg de bezoeken voortgezet door de ouderling. Langdurig zieken die thuis worden verpleegd, krijgen bezoek van wijkouderling en predikant.
Ga voor meer informatie naar de pagina 'Ziekte'.

Crisispastoraat
Crisispastoraat (stervensbegeleiding, (psychische) nood) behoort tot de taak van de predikant. De predikant kan besluiten gebruik te maken van een psycho pastoraal begeleider (ppb). Deze begeleider heeft een hiertoe geëigende training gevolgd en is na een kennismaking in het consistorie benoemd. Eens per jaar legt de predikant in het consistorie verantwoording af van de werkzaamheden van de psycho pastoraal begeleider.
Altijd Crisispastoraat  aanvragen via uw wijkpredikant.
Voor de telefoonnummers en E-mailadressen van de predikanten ga naar de pagina 'Predikanten'.