leven-en-zorgen.jpg

De doelstelling van psycho-pastorale zorg is:

Mogelijkheden scheppen voor mensen in kerk en samenleving, die worstelen met de gebrokenheid van het leven, vanwege trauma’s en beschadigingen. Er is een dringende behoefte ontstaan aan plaatsen, waar warmte, geborgenheid en troost te vinden is.

Met name voor hen die deze beschadigingen hebben opgelopen of in hun leven veel liefde tekort gekomen zijn! Het is nodig, dat in de christelijke gemeente pastoraal aan deze behoefte tegemoetgekomen wordt. Hiervoor zijn – naast officiële ambtsdragers- ook “gewone” gemeenteleden nodig, die beschikbaar zijn. Met het oog op de hulp aan hen, die in psychische nood verkeren en die een luisterend oor en een arm om hun schouder nodig hebben. Gemeenteleden met een pastoraal bewogen hart, gedrongen door de liefde van Christus, die kunnen luisteren en dienstbaar zijn. Deze gemeente-leden worden, vanwege het specifieke karakter van hun pastorale werk, psycho-pastorale begeleidster genoemd.

Altijd de psycho-pastorale zorg aanvragen via uw wijkpredikant.
Voor de telefoonnummers en E-mailadressen van de predikanten ga naar de pagina 'Predikanten'.

Psycho-pastorale begeleidster:
Mevr. B. Doornink-Mulder, telefoon 447 93 91