IMG_0007.jpg

Bij privé E-mailadressen () vervangen door @
Kerkenraad
                      
Scriba                               : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Info (scriba)                      : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Koster                               : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Diaconie                            : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kerkelijk Beheer                 : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Ledenadministratie             : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Gemeenteopbouw              : tofiks()hotmail.com

Informatie
Website werkgroep             : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kerkbode kopij                   : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Kerkbode abonnement        : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Contactblad                       : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Weekbrief                          : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Nazorg                              : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Kerkradio                          : johanvanderbeek()telfort.nl
Kopieerwerk doorgeven      : gerrit.doornink50()kpnmail.nl

KInderen en jeugd
Kinderoppas                      : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Catechisatie coordinatie      : mail()haroldprins.nl
Jeugdraad                         : mark_meuleman()msn.com
Op kamers gaan                : mark_meuleman()msn.com
De Treffer OJW 14+           : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Samma moederkring          : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Vakantiebijbelweek            : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   
Shine & testify                   : info()shineandtestify.nl

Jeugd Pastoraat Team (JPT)
Jeugdpastoraat                  : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   (Mark Meuleman, algemeen en wijk noord)
Harold Prins                      : mail()haroldprins.nl   (Wijk zuid)

Werkgroepen
HGJB diaconaal project       : a.eilander()telfort.nl
Koffieochtenden                 : miekevdrhee()gmail.com
Hulpsaam werkgroep          : hulpsaamwapenveld()gmail.com
Ont-moeten                      : ont-moetenwapenveld()outlook.com
ARKA Polen commissie       : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Woord en Daad                 : carolienboer()hotmail.com
Sing-in commissie             : mark_meuleman()msn.com 
Evagelisatie                      : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Alphacursus                      : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Zendingscommissie           : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Orgel- en concert comm.   : hw.wagenaar()hotmail.com
Oudpapier werkgroep        : gerrit.doornink()kpnmail.nl                      zwerus01()kpnmail.nl 
Oude metalen werkgroep   : gfiks()planet.nl                                      rijnder()gmail.com               zwerus01()kpnmail.nl

Verenigingen 
Jodai jongevrouwenver.     : agnesmarco()hetnet.nl                          simonevanberkum()hotmail.com 
Hanna vrouwenvereniging : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Berea mannenvereniging   : esboer()kliksafe.nl

Overige
Gebedskring maandag      : dekleiboets()hetnet.nl                              taveldhuizen()gmail.com
Gemeentebrede bidstond  : berteilander.be()gmail.com
Ouderen bezoekmedewerksters  : hennyijzerman()hotmail.com (coördinator)
Kerkauto inlichtingen        : k.wal)kpnmail.nl
Coordinator Schuldhulp    : coordinator()gripopdeknip.nl

Wilt u meer informatie? Ga dan naar de rubriek  'Kerkelijk beheer'
Centraal E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

H.M. Klooster, voorzitter van het college, lid moderamen (dagelijks bestuur)
Algemene zaken
telefoon 447 78 07, E-mail: hm.klooster()solcon.nl

H.F. van Guilik, secretaris van het college
Beheersgebieden: secretariaat en informatieverstrekking
telefoon 06-12 31 38 66 , E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

K. Doornink, penningmeester van het college
Beheersgebied: financiën
telefoon 447 04 02 , E-mail: doornink()verax-accountants.nl

J. van der Beek,
Beheersgebieden: solidariteitskas, vrijwillige bijdrage, kerktelefoon & kerkdienstegemist.nl 
telefoon  447 91 19, E-mail: johanvanderbeek()telfort.nl

K. van der Wal
Beheersgebieden: onderhoud gebouwen en kerkauto
telefoon 447 95 41, E-mail: k.wal()kpnmail.nl

Voor pastorale teams en straten in wijken zie pagina 'Gemeentelijke wijken'

M.H. Prins, voorzitter van de kerkenraad
Jeugdouderling 14-, dagelijks bestuur jeugdraad, beheer catechese activiteiten
telefoon Tel. 06-38 56 49 31, E-mail: mail()haroldprins.nl

A. Cornelissen, (scriba), lid van het moderamen (dagelijks bestuur)
Secretariaat van de kerkenraad
telefoon 06-50614075 of (038) 447 78 56, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

M.H. Meuleman,  
Jeugdouderling 14+, dagelijks bestuur jeugdraad, beheer jongeren bezoekwerk
telefoon 844 20 63, E-mail: mark_meuleman()msn.com

M.A. Zwanenburg
Pastorale zorg wijk 1, zie ook info bovenaan deze pagina
telefoon 447 94 87, E-mail: mazwanenburg()gmail.com

W.Schuurman,
Pastorale zorg wijk 2, zie ook info bovenaan deze pagina
telefoon 447 99 72, E-mail: w.schuurman63@chello.n

F.A.G. Nooteboom,
Pastorale zorg wijk 3, zie ook info bovenaan deze pagina
telefoon 447 01 22, E-mail: : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (vanaf 1 december 2019)

G.W. Stoffer,
Pastorale zorg wijk 4, zie ook info bovenaan deze pagina
telefoon 447 97 21 of mobiel 06-20 96 30 65, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

C. Keizer, lid moderamen (dagelijks bestuur)
Pastorale zorg wijk 5, zie ook info bovenaan deze pagina
telefoon 447 87 46 , E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

M. Leurink
Pastorale zorg wijk 6, zie ook info bovenaan deze pagina
telefoon 447 06 69, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

D.H.Bronsink
Pastorale zorg wijk 7, zie ook info bovenaan deze pagina
telefoon 447 90 16, E-mail: d.bronsink()planet.nl

Wilt u meer informatie? Ga dan naar de rubriek 'Diaconaat'
Centraal E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

J.H. Fiks, voorzitter van het college, lid van het moderamen (dagelijks bestuur)
Afgevaardigde moderamen, aanspreekpunt grondzaken, afgevaardigde commissie gemeenteopbouw, afgevaardigde commissie Kerk-School-Gezin. Diaken wijk 5.
telefoon 337 61 58, E-mail: tofiks()hotmail.com

G. Augustinus, penningmeester van het college
Penningmeester college, afgevaardigde commissie Kerk-School-Gezin. Diaken wijk 6.
telefoon 447 76 86, E-mail:  gerhard()mijnbeleggingscoach.nl

T.G. Bijsterbosch, (waarnemend) secretaris van het college
Secretaris college, algemeen adjunct, HGJB-commissie, afgevaardigde Ont-moeten, redactielid informatieblad, verzorging kerkbode, coördinator voedselactie. Diaken wijk 2.
telefoon 06-27 17 59 82, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

W. Schuurman,
ARKA-commissie, kerkbode voor pasgehuwden, verantwoordelijke CD opnames kerkdiensten, verzorgen opnames rouw- en trouwdiensten. Diaken wijk 1.
telefoon 06-13 16 93 35, E-mail: wimenmireille()gmail.com

H. IJzerman,
Afgevaardigde commissie Hulpsaam, afgevaardigde Radio 794 (lokale omroep), afgevaardigde De Wendhorst. Diaken wijk 3.
telefoon (0578) 69 47 22, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

J.v.d.Beek,
Afgevaardigde Zendingscommissie. Diaken wijk 4.
telefoon 447 93 86, E-mail: johanvanderbeek()hetnet.nl