gemeente.jpg

Tijdens de livestream uitgezonden kerkdiensten worden uw gaven gevraagd voor de onderstaande doeleneinden:

D.V. zondag 31 mei en maandag 1 juni (Pinksterdagen)
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29 o.v.v. Gereformeerde Zendingsbond (GZB) voor het project ‘Steun de snelgroeiende kerk op Cuba’

D.V. zondag 7 juni
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. het onderhoud van het orgel

D.V. zondag 14 juni
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. uitzenden kerkdiensten

D.V. zondag 21 juni
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29 o.v.v. Stichting Gave
    met als specifieke bestemming het werk van Auke van der Helm uit Wapenveld
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. instandhouding beide predikantsplaatsen

D.V. zondag 28 juni
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. onderhoud kerkelijke gebouwen

Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Zendingsbussen
Helaas zijn er, in verband met de maatregelen rondom het coronavirus, voorlopig geen kerkdiensten waardoor er ook geen geld meer in de zendingsbussen komt. Zou u wel aan familie De Wit willen blijven denken en geven? 
NL 06  RABO 0396 5148 98 t.n.v. Zendingscommissie Ned. Herv. Gem. Wapenveld.