gemeente.jpg

Zondagmiddag 11 december zal er na de dienst een preekbespreking worden gehouden voor alle jongeren vanaf 14 jaar. Jullie zijn van harte welkom in de kerkdienst en bij de bespreking direct aansluitend.

Het thema van de dienst is: “Jezus komt! En waar blijf ik dan?” In één van de catechesegroepen hebben we samen verschillende Bijbelgedeelten gelezen die met dit thema te maken hebben en bekeken welke vragen dat opriep. Op grond daarvan heb ik ervoor gekozen om Openbaring 20:11-21:8 als uitgangspunt te nemen voor de dienst. Daar worden we meegenomen naar de dag van het oordeel waarin we allemaal voor Gods troon komen te staan, maar ook naar de dag dat God de nieuwe hemel en aarde maakt. Ik hoop de vragen, die de catechisanten me meegegeven hebben, zoveel mogelijk te verwerken in de preek – al zal ik niet op alle vragen een antwoord kunnen geven. Tijdens de preekbespreking hopen we er met elkaar over door te praten.

Aansluitend hopen we met elkaar een broodmaaltijd te gebruiken en rond 18.00 uur weer af te ronden. Weet je van harte welkom – we zien naar je aanwezigheid uit!
Mede namens de jeugdouderlingen, ds. A. van der Stoep.