gemeente.jpg

Zaterdagavond 3 december en zondag 4 december mogen wij met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. In deze diensten is de Avondmaalscollecte bestemt voor het doel ‘Pioneren in Caberg’ via de IZB.

Caberg is één van de meest kwetsbare wijken van Maastricht. In deze context wil de IZB bouwen aan een pioniersplek. Een leegstaand café in het enige winkelcentrum van Caberg wordt omgevormd tot een ontmoetingsplek en tweedehands kledingwinkel, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, hun verhaal kunnen doen, en geholpen kunnen worden. In alles wat de IZB doet, verlangt zij naar de vorming van een nieuwe geloofsgemeenschap waar mensen de ruimte en tijd vinden om God te leren kennen.

De IZB heeft een sterk verlangen om het evangelie in Woord en daad te delen met de mensen van Caberg. Zij wil hen verbinden aan de Opgestane Jezus. Daarbij vindt zij het belangrijk dat iedereen welkom is en dat iedereen mee kan doen. Het evangelie delen betekent in veel gevallen mensen concreet helpen in hun nood. Door alles wat de IZB doet wil zij de liefde van God laten zien en hoopt zij dat mensen gaan meedoen.

Kwetsbaarheid en eenzaamheid
Met recht is Caberg een aandachtswijk te noemen met een hoge maatschappelijke kwetsbaarheid. In dit deel van Maastricht waar de bevolkingsdichtheid driemaal hoger is dan in de gehele stad, wonen ruim 3200 mensen. 23% van hen heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Cijfers van de volksgezondheidsmonitor in 2016 laten zien dat meer dan de helft van de inwoners zich eenzaam voelt. Opvallend is dat er weinig plekken in de wijk zijn waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten.  

Voortrekker
Ds. Ron van der Spoel is voortrekker van het pioniersteam. In 2018 verhuisde Ron en zijn vrouw Annette naar Maastricht om kerken in het zuiden te kunnen dienen. Sindsdien startte hij o.a. een ontmoetingswinkel van het Leger des Heils in Maastricht. Deze is inmiddels uitgegroeid tot een goed lopende ontmoetingsplek. Met deze ervaring op zak zal Ron het pioniersteam trainen en toerusten voor het pionierswerk. 

Ontmoeten en verbinden
De koffiecorner en tweedehandskledingverkoop vormen de centrale ontmoetingsplek. Als het netwerk rondom de pioniersplek groeit, wil de IZB mee ontwikkelen met activiteiten die aansluiten bij de behoeften van mensen, zoals Bijbelleesavonden, kinderwerk, diaconaal en pastoraal werk en wat zich verder aandient.  

Van harte deze collecte bij u en jouw aanbevolen!
Uw en jouw diaconie.