gemeente.jpg

In de week van 23 januari is het weer KerkSchoolGezin week. De afsluiting zal zijn op zondagmorgen 29 januari. Een mooi moment om met de scholen (de Lichtbron en de Parel) in ons dorp mee te leven. Laten we deze week ook in ons gebed aan de scholen, de juffen en meesters en de kinderen denken. De kinderen krijgen het themaboekje op school. Zondag zal voor de andere gemeenteleden een exemplaar in de hal van de kerk liggen.