gemeente.jpg

Woensdagavond 25 januari hopen we als Bijbelkring weer bij elkaar te komen, aanvang 19.30 uur in het kerkelijk centrum. De vorige keer heb ik gevraagd om ideeën met het oog op te behandelen stof tijdens de resterende avonden van dit seizoen. Dank voor de verschillende ideeën die aangedragen zijn! Meerdere keren kwam daarbij het thema geestelijke strijd en geestelijke wapenrusting voorbij. Dat brengt me tot de keuze om Efeze 6:10-20 als uitgangspunt te nemen en dit gedeelte in drie avonden met elkaar te bespreken.

We behandelen dus geen Bijbelstudieboekje. Ik bereid telkens een inleiding en een aantal gespreksvragen voor. Ook zal ik zorgen dat er tijdens de avond een hand-out beschikbaar is, waar enkele hoofdpunten en de gespreksvragen op staan. U kunt er voor kiezen om ‘blanco’ naar de avonden te komen, maar u kunt uiteraard zelf ook één en ander voorbereiden. Door zelfstandig het Bijbelgedeelte vast te bestuderen, daarnaast is er best wel het één en ander aan literatuur over dit Bijbelgedeelte en thema beschikbaar.

Als u het fijn vindt om de hand-out vooraf vast te ontvangen, stuur dan even een mailtje. De 25e willen we vooral letten op Efeze 6:10-13, over de achtergrond en de noodzaak van de geestelijke wapenrusting. We zien uit naar een gezegende avond!
Ds. A. van der Stoep.