gemeente.jpg

Beste broeder/zuster,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd om de lezing van ds. A. Baas uit Nunspeet bij te wonen op D.V. woensdag 22 november 2023, om 19.30 uur in één van de zalen van de Hervormde Kerk, Kerkstraat 2A in Wapenveld.

De lezing heeft als titel: ‘De zekerheid van het geloof`.
De inleider zal eerst ingaan op de actualiteit van het onderwerp. We beleven immers een tijd vol onzekerheid. Vervolgens zal hij het onderwijs van Calvijn en Luther en onze Belijdenisgeschriften gegrond op de Heilige Schrift vertolken. Daarbij ook de invloed van de bekende John Bunyan en zijn Christenreis ter sprake brengen. Om tenslotte samen te ontdekken wat het enige medicijn is tegen de chronische onzekerheid die onder ons nog altijd gevonden wordt.

We hopen dat deze avond gezegend wordt opdat we ‘met vaste schreden` de geloofsweg zullen gaan; vol moeds wandelend op ruimer baan (Psalm 139: 14 en 119: 23 berijmd).

De avond wordt belegd door het bestuur van de Regio Noordoost Veluwe van de Gereformeerde Bond. Jong en oud zijn hartelijk welkom.

Br. C. Keizer