gemeente.jpg

De eerstvolgende Bijbelkringavond stond gepland op woensdag 22 november. Nu blijkt dat er die avond ook een lezing wordt georganiseerd door de Gereformeerde Bond, afdeling Noordoost Veluwe, waarbij onze oud-predikant ds. A. Baas zal spreken over het thema ‘De zekerheid van het geloof’. U hebt in de kerkbode daar al een aankondiging van kunnen lezen. Het is een belangrijk thema en een bekende spreker en het lijkt me daarom goed om de Bijbelkringavond te verplaatsen naar woensdag 29 november, zodat iedereen in de gelegenheid is om de lezing van ds. Baas bij te wonen.
Van harte aanbevolen!