gemeente.jpg

Zondag 11 februari is de diaconiecollecte bestemd voor stichting ‘SchuldHulpMaatje’.

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. In de gemeente Heerde is SchuldHulpMaatje ook actief,
zij werken onder de naam Stichting Grip op de Knip Heerde.

Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren zelf regie te nemen over hun financiële situatie. Geïnspireerd door het evangelie biedt SchuldHulpMaatje financiële hulp aan het toenemend aantal mensen met schulden.
Het uitgangspunt is dat je iemand in moeilijkheden niet in de steek laat.

Vrijwilligers (maatjes) bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag.
Van harte deze collecten bij u en jouw aanbevolen!

Uw en jouw diaconie