gemeente.jpg

Op woensdag 13 maart is het Biddag voor Gewas en Arbeid. Het collectedoel van de bestemmingscollecte voor die dag wordt bepaald in overleg met basisschool de Lichtbron. Het gekozen doel kan u tegen die tijd lezen in de Kerkbode en op de website.

Van harte deze collecten bij u en jouw aanbevolen!

Uw en jouw diaconie