gemeente.jpg

De volgende kringavond staat gepland voor woensdag 6 maart. Echter, deze komt te vervallen, vanwege u bekende reden. De vorige avond noemden we al even dat die kans aanwezig was. Dat betekent dat we er niet meer aan toe zullen komen het boekje af te ronden, maar u kunt het laatste hoofdstuk natuurlijk uiteraard nog zelf bestuderen. We kijken terug op een goed seizoen waarin we aan de hand van Nehemia allerlei geestelijke en praktische lessen op het spoor kwamen en daar met elkaar over door mochten spreken. We danken de Heere ervoor en bidden om Zijn zegen erover!