gemeente.jpg

D.V. Dinsdagavond 23 april wordt een gemeenteavond gehouden waar aandacht besteed wordt aan het komende beleidsplan voor de Hervormde Gemeente. Langs deze weg wil de beleidscommissie, die inmiddels begonnen is, de gemeente betrekken bij het tot stand komen van het nieuwe beleidsplan. De avond begint om 19.30 uur.