gemeente.jpg

D.V. zondag 7 april is er na de middagdienst een gemeentebrede preekbespreking. We hopen samen, als jongeren en ouderen, met elkaar in gesprek te gaan. Het gaat op deze zondag na Pasen over de betekenis van de opstanding van Christus en we zullen vanuit 1 Korinthe 15: 5 - 11 zien hoeveel ooggetuigen er bekend zijn.
De vraag is: zijn wij dat ook en hoe word je dat eigenlijk?
We hopen op een fijne en gezegende ontmoeting.