gemeente.jpg

Zondag 9 juni is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Christenen voor Israël. Stichting Christenen voor Israël wil christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods plan met deze wereld. Er is een boodschap voor de kerk: de gemeente van de Heere Jezus Christus is niet in de plaats van Israël gekomen. Er zijn nog verschillende belangrijke beloften voor Israël die in de nabije toekomst zullen worden vervuld. Stichting Christenen voor Israël roept op om solidair met Israël te zijn en om elke vorm van antisemitisme te bestrijden. Ze gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord.

Van harte deze collecten bij u en jou aanbevolen!

Uw en jouw diaconie