gemeente.jpg

Op de maandag (22 april) dat ik dit schrijf is de laatste ‘gewone’ avond belijdeniscatechisatie. Met 8 jongeren uit Wapenveld en 4 uit Oene mogen we terugkijken op een goed seizoen rondom een open Bijbel. In deze weken hebben ook de persoonlijke gesprekken plaats en neemt ieder voor zichzelf, voor Gods aangezicht, de beslissing om belijdenis te doen of nog een jaar door te gaan.

We dragen hen in uw voorbede op, zodat zij gelovige vrijmoedigheid mogen ontvangen om de Naam van God te belijden als ook hún God door Jezus Christus. De namen van hen die uiteindelijk belijdenis zullen doen, zullen u uiteraard nog meegedeeld worden. In elk geval noem ik vast dat de aannemingsavond plaats zal vinden op maandag 6 mei en dat de belijdenisdienst in Wapenveld zal zijn op zondagmorgen 19 mei, eerste Pinksterdag.

Groet, Ds. A. van der Stoep.