gemeente.jpg

Zaterdag 13 juli krijgt u weer de mogelijkheid om al uw opgespaarde oud papier, en als het mogelijk is ook van uw buren en kennissen te brengen, de containers staan dan weer opgesteld aan de Manenbergerweg, achter de kerk. Er zullen vrijwilligers aanwezig zijn om uw oud papier in ontvangst te nemen en zij zullen dit in de containers deponeren.

Tussen 08.30 uur en 11.30 uur zijn de containers geopend om het oud papier aan te bieden. Wij hopen dat u hieraan wil meewerken, omdat de opbrengst ten goede komt aan de kerk.

De volgende inzameling zal plaatsvinden op zaterdag 10 augustus 2024.

Namens de commissie onze dank voor uw medewerking.