gemeente.jpg

Op zondag 25 en maandag 26 december, 1e en 2e Kerstdag, is de deurcollecte bestemd voor het project ‘Christelijk onderwijs in Nepal’ via stichting Woord en Daad.

De lessen die de kinderen in Nepal krijgen, zijn vaak niet toegespitst op hun niveau. Daardoor leren de kinderen bijvoorbeeld wel het alfabet, maar kunnen ze deze kennis niet in de praktijk gebruiken.
Het onderwijs in Nepal biedt veel ruimte voor verbetering, daarom investeert INTENT Nepal samen met lokale partners in toekomstige docenten, huidige docenten en de overheid.
Het doel: goed onderwijs voor alle kinderen in Nepal.

Huidige docenten
Docenten in Nepal kiezen het beroep niet altijd vanuit een passie voor onderwijs of kinderen. De zekerheid die deze overheidsbaan biedt, is voor sommige Nepalezen voldoende om als docent te willen werken.
Dat is terug te zien in de kwaliteit van de lessen. Een docent geeft les, de kinderen luisteren. Dat is doorgaans het model van de lessen.
Samen met partnerorganisatie ECEC werkt Woord & Daad aan een verandering in deze opvatting, zodat de lessen beter aansluiten bij het niveau van de kinderen en er meer ruimte is voor interactie.
Christelijke scholen staan in Nepal voor veel uitdagingen, want voor christenen is weinig ruimte in de samenleving. Toch lukt het deze scholen om ondanks de beperkingen die de overheid oplegt Bijbelse normen en waarden in de lessen te verwerken. Materialen zijn mede gebaseerd op Bijbelse waarden zoals liefde, eenheid, hoop, vertrouwen, gelijkheid, eerlijkheid, zorg voor de zwakken en openheid en transparantie.

Toekomstige docenten
Via modelscholen worden de huidige docenten getraind, maar deze scholen zullen in de toekomst ook stagescholen worden bij de opleiding van nieuwe docenten. In samenwerking met ECEC, Driestar Educatief/Woord en Daad, de Nepal Open University (NOU) wordt er gewerkt aan een nieuw curriculum voor de pabo. De partners werken aan een 1-jarige opleiding die zich richt op pedagogisch-didactische vaardigheden van de leraren in opleiding.

Overheid
Met de huidige docenten en de toekomstige docenten aan boord kan een flinke slag gemaakt worden op onderwijskwaliteit. Maar de nationale regering heeft misschien wel de grootste invloed op de ontwikkelingen binnen het onderwijssysteem. INTENT heeft daarom de eerste stappen gezet om een netwerk op te bouwen en de overheid te stimuleren om te investeren in het onderwijs.

Van harte deze collecten bij u en jou aanbevolen!
Uw en jouw diaconie