gemeente.jpg

Zondag 3 maart is de deurcollecte bestemd voor de voorjaarscollecte van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Die is dit jaar bestemd voor het project ‘Jezus volgen in Centraal-Azië’.

Christenen in Centraal-Azië leven in een islamitische omgeving.
Ze wonen erg verspreid, komen in kleine groepjes bij elkaar en hebben weinig voorgangers. Het is niet gemakkelijk om als christen te leven en te denken wanneer er niemand is om dit van iemand te leren. Daarom draagt de GZB bij aan de ontwikkeling en verspreiding van Bijbelse trainingen. Zo leren christenen met elkaar hoe zij Jezus kunnen volgen.
Helpt u mee om de kleine gemeentes te bereiken met dit broodnodige toerustingsmateriaal?

Van harte deze collecten bij u en jouw aanbevolen!

Uw en jouw diaconie