gemeente.jpg

Zondag 10 maart is de diaconiecollecte bestemd voor ‘Stichting Gave’ met als specifieke bestemming het werk van Auke van der Helm uit Wapenveld.

Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.

Van harte deze collecten bij u en jouw aanbevolen!

Uw en jouw diaconie