gemeente.jpg

Zondag 31 maart en maandag 1 april, 1e en 2e Paasdag is de deurcollecte bestemd voor het project ‘Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening in Rwanda’ via Kerk in Actie.

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren ‘Lichtgroepen’ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt de jongeren praktische training aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

Via het programma Zending van Kerk in Actie steunen wij met deze collecte de Rwandese kerken om jongeren en getraumatiseerde mensen een steun in de rug te geven.

Van harte deze collecten bij u en jouw aanbevolen!

Uw en jouw diaconie