gemeente.jpg

Vorige week donderdag kwamen we als mannenvereniging weer bijeen. Br. G.G. Schakelaar hield een inleiding over Psalm 138. In deze psalm dankt David de HEERE voor verhoring van zijn gebed, voor verlossing.

Donderdag 29 februari hoopt br. A.J. Visser een inleiding te houden over Psalm 123. Dat is een pelgrimslied, waarin de dichter zijn ogen verwachtingsvol richt op de HEERE God. Hij bidt om redding, om genade.

Leden en belangstellenden, hartelijk welkom op onze Bijbelstudievereniging!

Het bestuur.