gemeente.jpg

Het verenigingsseizoen is al weer bijna voorbij. We danken de HEERE dat we terug mogen zien op gezegende avonden, waarop we de Bijbelstudies over Openbaring behandelden.

Ter afsluiting hopen we samen nog een gezellige avond te hebben op D.V. maandag 8 april a.s. Jullie worden om 17.45 uur verwacht, gewoon in het kerkelijk centrum (met een lege maag!).
De eigen bijdrage is € 12,50, graag zoveel mogelijk gepast betalen. 

Hopelijk tot ziens!