gemeente.jpg

Op zondag 19 mei en maandag 20 mei is de deurcollecte bestemd voor de Pinkstercollecte van de GZB, met als doel het project ‘In elk Thais dorp een kerk’.

Twintig kilometer reizen voor een kerkdienst? In Isaan, Thailand, móéten christenen wel. In elk dorp staat een boeddhistische tempel; slechts vier op de honderd dorpen heeft een kerk. De GZB-zendingsfamilies Den Hartog en Roest werken hier als kerkplanters. Samen met lokale christenen vertellen ze andere Thai over het Evangelie. Waar mogelijk vormen ze Bijbelstudiegroepen, met het verlangen dat daaruit een gemeente ontstaat die weer anderen bereikt. In elk Thais dorp een kerk, wat zou dat mooi zijn! Helpt u mee?

Van harte deze collecten bij u en jou aanbevolen!

Uw en jouw diaconie