gemeente.jpg

Zondag 26 mei is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Voor Elkaar Vakantieweken.

In 1975 is de Hervormde Vrouwenbond gestart met het houden van een vakantieweek voor mensen met een lichamelijke handicap. Zij zag dit als een Bijbelse opdracht zorg te dragen voor de naaste zoals verwoord in de Bijbel in de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Dit werk is uitgegroeid tot stichting ‘VOOR ELKAAR vakantieweken’ die jaarlijks een groot aantal vakantieweken/midweken/weekenden organiseert voor diverse doelgroepen.

Elk jaar weer gaan honderden jongere en oudere gasten mee met de VOOR ELKAAR vakantieweken. De weken hebben elk hun eigen invulling, afhankelijk voor welke doelgroep de vakantie wordt georganiseerd. Vrijwel zonder uitzondering hebben onze gasten het geweldig naar hun zin. Dat komt niet het minst door de zeer betrokken vrijwilligers en predikanten.

Van harte deze collecten bij u en jou aanbevolen!

Uw en jouw diaconie