gemeente.jpg

Zondag 16 oktober is de diaconiecollecte bestemd voor ‘Stichting Voedselbank Vaassen-Epe-Heerde en omgeving’. De stichting wil een bijdrage leveren aan het terugdringen van de (verborgen) armoede en verspilling van voedsel in Nederland. De Voedselbank helpt huishoudens die in grote armoede leven elke week aan voedselpakketten. Waar nodig wordt ook in andere vorm hulp verleend. De gehele organisatie wordt uitgevoerd door...

D.V. woensdag 26 oktober is er een ontmoetingsmiddag voor ouderen. Deze middag willen we het Open Doors Bezoekerscentrum in Ermelo bezoeken. Het Open Doors Bezoekerscentrum biedt ruimte aan bijzondere verhalen en unieke beelden uit de geschiedenis van Open Doors en de vervolgde kerk.

De diaconie zal zorgen voor vervoer vanuit Wapenveld. Verdere informatie volgt later via de Kerkbode en website.  


De jaarlijkse inzamel dag voor oud metaal zal plaatsvinden op zaterdag 29 oktober a.s. Als commissie/inzamelaars hopen we weer op een grote hoeveelheid oud metaal dat u hebt opgespaard voor de kerk, want u steunt met de opbrengst uw kerk.

Vanaf 4 oktober zal er bij u een formulier worden bezorgd, waarop u kunt aangeven dat er bij u oud...

D.V. zaterdag 29 oktober wordt er ’s avonds om 19.30 uur in de Hervormde kerk in Wapenveld een regionale Hervormingsavond gehouden, waaraan onder meer medewerking wordt verleend door de uit ruim 50 mannen bestaande ‘bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe’.

Deze groep heeft onlangs besloten het iets rustiger aan te doen en nog één keer per jaar ergens te gaan zingen voor een...