kinderen.jpg

Zoals elk jaar start het winterseizoen met de openingsweek waarin we als gemeente met activiteiten stilstaan rondom het jaarthema 'Geloven is doen!’. De activiteiten worden georganiseerd vanuit de commissie Week Opening Winterwerk (WOW) welke bestaat uit afvaardigingen van alle geledingen uit het jeugdwerk zoals clubs en verenigingen.

Wil je meer informatie of zit je met vragen neem dan contact op met de WOW commissie door te mailen naar: weekopeningwinterwerk@hervormdwapenveld.nl (Willard Palm) of neem contact op met jeugdouderling Mark Meuleman

1.Thema Week Opening Winterwerk
Met een nieuw seizoen volgt ook weer een nieuw HGJB-jaarthema. In het seizoen 2021-2022 willen we samen met de gemeente nadenken over het jaarthema: 'Geloven is doen!’.

Een predikant die betrokken is op het werk van de HGJB, zei in een interview over ‘Jongeren en de Bijbel’: ‘Ik hoor soms van jongeren dat het hen rust geeft als ze in de Bijbel lezen. Hoe mooi is dat! Maar dan moet ik toch ook denken aan wat Bonhoeffer altijd benadrukte: het komt aan op navolging’. De Bijbel geeft rust, maar spoort ook aan tot doen! Of zoals ook wel wordt gezegd: bijbellezen moet leiden tot bijbelleven!

Dat dat niet vanzelfsprekend zo is, blijkt op verschillende plaatsen in de Bijbel zelf. In Mattheüs 7:24-29 heeft de Heere Jezus het over ‘ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet’ én over ‘ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet’. Beide horen Zijn Woord, maar de ene brengt ze in de praktijk en de andere niet. De eerste vergelijkt Jezus ‘met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft’ en de tweede met ‘een dwaze man die zijn huis op zand gebouwd wordt.’ Met die dwaze bouwer loopt het slecht af: ‘zijn val was groot’ (vers 27).

Uit het onderwijs dat in de direct hieraan voorafgaande verzen staat (Matth. 7:15-23), kun je opmaken dat het doen van Jezus’ woorden hetzelfde is als goede vrucht voortbrengen. Het komt erop aan dat een boom goede vrucht voortbrengt, want ‘iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen’. De toepassing van dit onderwijs geeft Jezus er direct bij: ‘Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, die In de hemelen is’ (vers 21).

Heel bekend is natuurlijk ook wat Jakobus in zijn brief hierover zegt. Hij lijkt daar de mogelijkheid te veronderstellen dat iemand heel orthodox is in wat hij gelooft, zonder dat dat iets uitwerkt in de praktijk. Het is geloof zonder werken, wat uiteindelijk helemaal geen geloof mag heten. ‘Geloof zonder de werken is dood’ (2:26). Want geloven is (ook) doen!

Vrucht dragen
Nu willen we niet de indruk wekken dat dit ‘dode geloof’ in onze gemeenten, of specifieker onder onze jongeren, veel voorkomt. Gelukkig zien we juist veel jongeren die heel bewust met hun geloof bezig zijn en die niets liever willen dan dat geloof handen en voeten geven in de praktijk.
Maar na een seizoen waarin het jaarthema ‘Goed om te horen!’ was, is het toch goed om vervolgens te benadrukken dat het niet bij horen kan blijven. Wat we vanuit Gods Woord horen, moet leiden tot doen! Het kan niet zo zijn dat we na een bijbellezing of een preek zeggen: ‘Nou, dat was goed om te horen’, om vervolgens over te gaan tot de oude orde van de dag. Het Woord moet vrucht dragen.

2. Programma
Het programma van de Week Opening Winterwerk vindt u op de pagina 'Actief' en alle data op een rij op de 'seizoenagenda'.