kinderen.jpg

1. Jaarthema
Als jaarthema voor het seizoen 2022 - 2023 heeft de HGJB gekozen voor: ‘Enthousiasme gezocht!’ Uitgangspunt daarbij is Romeinen 12:9-20, met als kerntekst vers 11: ‘Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.’ In dit gedeelte komen we verschillende kernwoorden tegen die juist nú actueel zijn: eensgezindheid, volharding, hoop, liefde.
Mooi is ook dat het dienen van de Heere wordt uitgewerkt in drie richtingen: boven, binnen en buiten.

• Boven: Kern van alles is de gerichtheid op God. Vooral in 11-12 komt dat naar voren: ‘Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van Geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.’ Juist ook nu is het nodig om elkaar dit voor te houden. De draad oppakken na de coronacrisis vraagt om des te meer inzet. We kunnen wel zeggen dat de rek eruit is, maar laten we geduldig zijn in deze (lichte) ‘verdrukking’. Als we het nú al niet volhouden, hoe zal het dan zijn als er echte verdrukking komt?

• Binnen: Van belang is ook de gerichtheid op elkaar binnen de gemeente: ‘Laat de liefde ongeveinsd zijn’ (vers 9), ‘Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon’ (10), ‘Wees deelgenoot in de noden van de heiligen’ (13), ‘Wees eensgezind onder elkaar’ (16). Net als toen Paulus deze brief schreef, is het ook nu niet vanzelfsprekend dat deze dingen in de gemeente gevonden worden. Maar we kunnen en moeten er wel aan werken.

• Buiten: Opvallend in deze pericoop is hoe nadrukkelijk de beweging naar buiten erin zit. Het gaat niet louter om onze relatie met God (boven) of de relatie met elkaar (binnen). Beide moeten een oefenschool zijn voor onze relatie met onze omgeving. Paulus zegt zelfs: ‘Zegen wie u vervolgen’ (vers 16). En: ‘Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen’ (17).
In alles gaat het om goed doen. Daar begint en eindigt dit gedeelte mee: ‘Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede’ (vers 9). En: ‘Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede’ (21).

2. Weekprogramma

De commissie Week Opening Winterwerk heeft voor de startweek een mooi programma samengesteld. Voor ieder gemeentelid is er wel een moment, .... meedoen dus!
Het programma van de Week Opening Winterwerk vindt u op de pagina 'Actief' en alle data op een rij in de 'seizoenagenda'.

We zien er naar uit je te ontmoeten,
Commissie Week Opening Winterwerk