gasten.jpg

Als je een Avondmaalsdienst wilt meemaken ben je van harte welkom. Als je ook aan wilt gaan aan de avondmaalstafel zijn er een aantal afspraken en gewoonten waarvan het goed is dat je die weet.
Wat kan je verwachten, hoe gaan dingen en waar moet je aan denken? Om je te helpen proberen we op een aantal vragen alvast een antwoord te geven. Heb je nog andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

1. Moet ik belijdenis van het geloof hebben gedaan?
Ja. Als je geen belijdenis van het geloof hebt afgelegd in een gemeente van de protestants christelijke traditie, maar waar je wel toegang hebt tot het Heilig Avondmaal, kan de kerkenraad alsnog beslissen om je wel toe te laten.
De gedachten van kinderen aan het avondmaal vinden wij niet juist, zij worden niet toegelaten.

2. Maakt het uit bij welke geloofsrichting ik belijdenis heb gedaan?
Zoals in vraag en antwoord 1. aangegeven, dien je belijdenis van je geloof af te leggen in een gemeente van de protestants christelijke traditie.

3. Moet ik vooraf melden dat ik aan het avondmaal wil gaan?
Ja, als je als gast aan wilt gaan vragen we je in de week voorafgaand aan de Avondmaal zondag contact op te nemen met de kerkenraad. Mailadres van de scriba en de predikanten staan onderaan de website.

4. Hoeveel keer in een dienst en is er een avondmaalstafel?
Er is één Avondmaalsdienst, om 9.30 uur met dankzegging om 18.30 uur (15.00 uur in de winterpriode). In in de dienst zijn 3 tot 4 tafels waar men aan kan gaan.
Door corona maatregelen kan het afwijken van het bovenstaande. Raadpleeg daarom ook de agenda

5. Welke kleding doe ik aan?
Kleding die passend is bij het mogen naderen tot de Koning der koningen in Christus, passend bij het karakter van een Avondmaal dienst.

6. Hoe lang duurt een Avondmaal dienst?
De dienst duurt ongeveer anderhalf uur.