gasten.jpg

Vier keer per seizoen wordt er in de wintermaanden op zondagavond een Sing-in georganiseerd. Iedereen die van zingen houdt, is hierbij van harte welkom, zowel jong als oud. Er wordt naar gestreefd om tijdens iedere Sing-in voor elke leeftijdsgroep een aantal liederen te zingen, passend bij het thema. Alle data zien? Zie de seizoenagenda van Sing-in.

Het samen zingen heeft een centrale plaats tijdens de avonden. Samen de HEERE God loven en prijzen. In Johannes 4: 23 en 24 gaat het over aanbidden in geest en waarheid. De Bijbel leert ons hier dat aanbidden allereerst een houding van een hart is dat naar God verlangt. God aanbidden is de HEERE grootmaken om Wie Hij is. We hopen dat dit in het samen zingen telkens centraal mag staan. Ons uitgangspunt is zoals het staat verwoord in 1 Kronieken 16:34: “Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig”.

Zijn liefde, zelfs door de dood heen, is de bron!
"Kijk naar de vogels in de lucht,
zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren;
Uw Hemelse Vader voedt ze evenwel;
gaat u ze niet ver te boven?"

Samen met u willen we zingen tot Zijn eer; wees welkom!

Elke sing-in begint 19.00 uur en zal om ongeveer 20.00 uur zijn afgelopen. De deuren gaan om 18.45 uur open en na afloop bent u steeds van harte welkom om wat te blijven drinken. Alle data zien? Zie de seizoenagenda van Sing-in.
Graag tot ziens bij de sing-in. U en jij bent hier van harte welkom!

Sing-in commissie
Simon van der Kamp, contactpersoon, tel. 06 119 358 70     voor E-mailadres ga naar pagina Contact              
Arjan Cornelissen
Jan van de Lang
Martijn Steenbergen
Lydia Veltkamp
Laurien Stoffer