ouderen.jpg

Een gemeentebrede bidstond is veelal een spontaan initiatief van een aantal gemeenteleden. De aanleiding voor hiervoor kan een ernstige ziekte of ongeval zijn van een gemeentelid

In het kerkelijk centrum of in de kerkzaal is ruimte voor een bidstond beschikbaar. De beschikbaarheid van de ruimte zal in overleg met de koster moeten gaan. Voor het telefoonnummer en mailadres van de koster zie pagina 'Contact kerkelijkcentrum'.
Voor pastorale zorg kan contact worden opgenomen met een predikant en/of ouderling.