jeugd.jpg

De vergaderdata van de Jeugdraad inzien? Toets hier en ga naar de 'Seizoenagenda'
Activiteiten voor de kinderen van 4 tot 12 jaar inzien? Toets hier en ga naar de pagina's
Activiteiten voor de jeugd van 12 tot 17+ inzien? Toets hier en ga naar de pagina's 

Doel van de jeugdraad
De jeugdraad heeft ten doel mee te werken aan de vorming van de jeugd,. Hierbij gaat het met name om de jeugd te bewaren bij en in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus. Eveneens gaat het om het geven van leiding en daadwerkelijke bijstand aan de jeugd bij haar ontwikkeling, arbeidsleven, ontspanning en besteding van vrije tijd.

De jeugdraad verricht zijn werk in gehoorzaamheid aan de Bijbel en in gebondenheid aan de belijdenisgeschriften namens en in  verantwoordelijkheid aan de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Wapenveld.

Dit betekend praktisch
De jeugdraad verricht zijn werk namens en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, het functioneert als een uitvoerings-orgaan. De jeugdraad vergadert één keer in de zes weken. De vergaderingen worden altijd begonnen met een meditatie. Zo is er bezinning op taak, vorm en inhoud van het totale jeugdwerk. Daarnaast zijn er vele agendapunten te bespreken zoals het open jeugdwerk, kaderavonden, preekbesprekingen, kerst- en paasactiviteiten, verzorging bid- en dankdiensten, vakantiebijbelclub, gospelkoor Shine & Testify, opening winterwerk, afsluiting winterwerk, HGJB project, clubverloop, jeugdvaria, contact met de Hervormde scholen, etc. De jeugdclubs, verenigingen en kompaswerk maken veel gebruik van materiaal van de HGJB, de Hervormd-Gereformeerde JeugdBond. De HGJB zorgt ook voor kadervorming ten dienste van het plaatselijke jeugdwerk.

Leiding van het jeugdwerk
Het jeugdwerk van de gemeente wordt begeleid door de jeugdraad waarin vertegenwoordigers van alle jeugdverenigingen zitting hebben.
Vergaderdata jeugdraad seizoen 2018/2019 als onderstaand, aanvang 19.30 uur.
donderdag 15 november 2018
donderdag 6 december
donderdag 17 januari 2019
donderdag 28 februari
donderdag 4 april
donderdag 16 mei

Dagelijks bestuur
Jeugdouderling 14- Harold Prins Tel. 06-38 56 49 31    Ga voor E-mailadres naar pagina Contact
Jeugdouderling 14+ Mark Meuleman Tel. 844 20 63            Ga voor E-mailadres naar pagina Contact
Secretaresse Mevr. G. Visser- Augustinus Tel. 447 74 89           Ga voor E-mailadres naar pagina Contact
Penningmeester Mevr. J.Z.M. Wittingen-van der Vrugt   Tel. (0578) 69 40 36 
Algemeen adjunct Mevr. J. Boerdam Tel. 06-44 61 59 39
Adviserend lid Ds. G.H.Koppelman