jeugd.jpg

Alle data van de 'Jeugdraad activiteiten' zijn te vinden op de homepage via de toets ‘Seizoenagenda’s’ .
De vergaderdata van de Jeugdraad staan onder aan deze pagina.

Doel van de jeugdraad
De jeugdraad heeft ten doel mee te werken aan de vorming van de jeugd,. Hierbij gaat het met name om de jeugd te bewaren bij en in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus. Eveneens gaat het om het geven van leiding en daadwerkelijke bijstand aan de jeugd bij haar ontwikkeling, arbeidsleven, ontspanning en besteding van vrije tijd.

De jeugdraad verricht zijn werk in gehoorzaamheid aan de Bijbel en in gebondenheid aan de belijdenisgeschriften namens en in  verantwoordelijkheid aan de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Wapenveld.

Dit betekend praktisch
De jeugdraad verricht zijn werk namens en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, het functioneert als een uitvoerings-orgaan. De jeugdraad vergadert één keer in de zes weken. De vergaderingen worden altijd begonnen met een meditatie. Zo is er bezinning op taak, vorm en inhoud van het totale jeugdwerk. Daarnaast zijn er vele agendapunten te bespreken zoals het open jeugdwerk, kaderavonden, preekbesprekingen, kerst- en paasactiviteiten, verzorging bid- en dankdiensten, vakantiebijbelclub, gospelkoor Shine & Testify, opening winterwerk, afsluiting winterwerk, HGJB project, clubverloop, jeugdvaria, contact met de Hervormde scholen, etc. De jeugdclubs, verenigingen en kompaswerk maken veel gebruik van materiaal van de HGJB, de Hervormd-Gereformeerde JeugdBond. De HGJB zorgt ook voor kadervorming ten dienste van het plaatselijke jeugdwerk.

Leiding van het jeugdwerk
Het jeugdwerk van de gemeente wordt begeleid door de jeugdraad waarin vertegenwoordigers van alle jeugdverenigingen zitting hebben.
Voor de eerste helft van 2018 zijn de vergaderdata van de Jeugdraad: 16 januari, 6 maart, 10 april en 22 mei.

Dagelijks bestuur
Jeugdouderling 14- Bert Eilander Tel. 447 99 62     Ga voor E-mailadres naar pagina Contact
Jeugdouderling 14+ Mark Meuleman Tel. 844 20 63     Ga voor E-mailadres naar pagina Contact
Secretaresse Mevr. G. Visser- Augustinus Tel. 447 74 89     Ga voor E-mailadres naar pagina Contact
Penningmeester Mevr. J.Z.M. Wittingen-van der Vrugt   Tel. (0578) 69 40 36 
Algemeen adjunct Mevr. J. Boerdam Tel. 06-44 61 59 39
Adviserend lid Ds. G.H.Koppelman