jeugd.jpg

*Vergaderdata inzien? Zie dan de seizoenagenda van de Jeugdraad
*Activiteiten kinderen van 4 tot 12 jaar inzien? Zie pagina’s voor de kinderen
*Activiteiten jeugd van 12 tot 17+ inzien? Zie pagina’s voor de jeugd

Doel van de jeugdraad
De jeugdraad heeft ten doel mee te werken aan de vorming van de jeugd,. Hierbij gaat het met name om de jeugd te bewaren bij en in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus. Eveneens gaat het om het geven van leiding en daadwerkelijke bijstand aan de jeugd bij haar ontwikkeling, arbeidsleven, ontspanning en besteding van vrije tijd.

De jeugdraad verricht zijn werk in gehoorzaamheid aan de Bijbel en in gebondenheid aan de belijdenisgeschriften namens en in  verantwoordelijkheid aan de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Wapenveld.

Dit betekend praktisch
De jeugdraad verricht zijn werk namens en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, het functioneert als een uitvoerings-orgaan. De jeugdraad vergadert één keer in de zes weken. De vergaderingen worden altijd begonnen met een meditatie. Zo is er bezinning op taak, vorm en inhoud van het totale jeugdwerk. Daarnaast zijn er vele agendapunten te bespreken zoals het open jeugdwerk, kaderavonden, preekbesprekingen, kerst- en paasactiviteiten, verzorging bid- en dankdiensten, vakantiebijbelclub, gospelkoor Shine & Testify, opening winterwerk, afsluiting winterwerk, HGJB project, clubverloop, jeugdvaria, contact met de Hervormde scholen, etc. De jeugdclubs, verenigingen en kompaswerk maken veel gebruik van materiaal van de HGJB, de Hervormd-Gereformeerde JeugdBond. De HGJB zorgt ook voor kadervorming ten dienste van het plaatselijke jeugdwerk.

Leiding van het jeugdwerk
Het jeugdwerk van de gemeente wordt begeleid door de jeugdraad waarin vertegenwoordigers van alle jeugdverenigingen zitting hebben.
We vergaren steeds op een donderdag, aanvang 19.30 uur.
Wijkverdeling jeugdouderlingen: Wijk zuid, Harold Prins Wijk en wijk noord, Mark Meuleman

Dagelijks bestuur
Harold Prins, jeugdouderling 14-, tel. 06-38 56 49 31          Ga voor E-mailadres naar pagina Contact
Mark Meuleman, jeugdouderling 14+, tel. 06-49 49 76 89    Ga voor E-mailadres naar pagina Contact
Janneke van Guilik, secretaris
Mevr. J.Z.M. Wittingen-van der Vrugt, penningmeester
Maaike Boer, algemeen adjunct
Ferdi van Guilik, Kerkvoogdij
Ds. Kruijmer, adviserend lid  (predikant)
Voor algemeen E-mailadres: Ga naar rubriek Contact