jeugd.jpg

Vier keer per seizoen wordt er in de wintermaanden op zondagavond een Sing-in georganiseerd.

Iedereen die van zingen houdt, is hierbij van harte welkom, zowel jong als oud. Er wordt naar gestreefd om tijdens iedere Sing-in voor elke leeftijdsgroep een aantal liederen te zingen, passend bij het thema. Zo kunnen we samen God groot maken!

Elke Sing-in begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur. Vanaf 18.45 uur is de zaal open. Na afloop is iedereen van harte welkom om nog wat te blijven drinken en na te praten. 
Alle data zijn te vinden op de homepage via de toets ‘Seizoenagenda’s’ .

U en jij bent hier van harte welkom!

Sing-in commissie
Mieneke Aalberts Tel. 447 78 04
Arjan Cornelissen Tel. 447 78 56
Johanne Fiks Tel. 337 61 58
Rik IJzerman Tel.(0578) 69 47 22
Mark Meuleman Tel. 844 20 63  voor E-mailadres ga naar pagina Contactt
Mieke van der Rhee Tel. 447 85 08
Johan Smit Tel. 447 04 35